De Loekemeijermethode

De Loekemeijermethode is een methodiek die de gehechtheidsontwikkeling van personen met autisme gedetailleerd in kaart brengt.  De methode is ook geschikt voor personen met ADHD, gehechtheidsstoornissen, adoptie,… 

Het is een heel natuurlijk proces dat een kind zich gaat hechten aan zijn ouders.  Een veilige basis is bepalend voor het verder leven.  Indien een kind veilig gehecht is, kan het de wereld gaan exploreren.  Vanuit zijn veilige hechting komt het kind toe aan het verder uitbouwen van een liefdevolle relatie met zichzelf en relaties met anderen. 

Kinderen met autisme worden geboren met een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling.  De ontwikkeling verloopt ook trager.  Na verloop van tijd komt de ontwikkeling tot stilstand in een vroege fase.  Loekemeijer kwam tot de conclusie dat de gehechtheidsontwikkeling onlosmakelijk verbonden is met volgende ontwikkelingsgebieden:

  • De ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties
  • De emotionele ontwikkeling
  • De sociale ontwikkeling

De emotionele, sociale en sensorische informatieverwerking zit verweven in deze ontwikkelingsgebieden.

Loekemeijer gaat ervan uit dat elk gedrag dat een persoon met autisme stelt, gepast gedrag is.  Het gedrag moet echter juist gekaderd worden binnen de ontwikkelingsfase waarin de persoon zich bevindt.  De Loekemeijermethode biedt handvaten om de persoon met autisme te helpen in zijn of haar gehechtheidsontwikkeling. 

De Loekemeijermethode omvat:

  • De AdAut: Dit is een wetenschappelijk gevalideerd onderzoeksinstrument om de gehechtheidsontwikkeling gedetailleerd in kaart te brengen.
  • De gehechtheidstheorie: Autisme en gehechtheid.
  • Actieve Nabijheid: de werkwijze waarmee men een persoon met autisme kan begeleiden in de gehechtheidsontwikkeling.

Bij Yvonne Loekemeijer volgde ik een gespecialiseerde opleiding tot gehechtheidsonderzoeker.  Het is de methodiek waar ik met hart en ziel achter sta.  Als moeder van een autistische zoon is dit ook de methodiek die ik binnen mijn eigen gezin toepas.